Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:34 07/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014 )

                                       KẾ HOẠCH TUẦN 8

- Thực hiện chương trình tuần 8

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và  ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời (thứ 3, ngày 7/10/2014) tổ kiểm tra

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém

- Sinh hoạt chuyên môn (13h00, ngày 9/10/2014). Thao giảng:

       + Tiết 1: Cô Vinh

- Thanh tra toàn diện cô nga (tiết 2, chiều thứ 7)

- Dự giờ thường xuyên cô Nam (tiết 2, chiều thứ 6),

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- GV awnh văn tăng cường cho học sinh giải anh văn trên mạng.

Các tin khác