Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:05 05/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 )

1. Số lượng:

- Duy trì số lượng lớp 8-1. Báo cáo tổ sáng thứ Hai và thứ Bảy

2. Hoạt động dạy và học

- Lên lịch báo giảng trên sổ và trang web kịp thời.

- Thực hiện chương trình tuần 7, 8. Giáo viên chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, giải IOE, phụ đạo học sinh yếu.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 và modun 23.

- Tập huấn trường học kết nối chiều thứ Sáu.

- Sinh hoạt chuyên môn chiều thứ Năm: Thao giảng: Cô Vinh

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của Ngành.

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015.

3. Các hoạt động khác:

- Đại hội liên đội chiều thứ 3

- Đại hội chi đoàn chiều thứ Ba

Các tin khác