Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:11 10/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 )

                                                      KẾ HOẠCH TUẦN 11

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng cho nhà trường.

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 8

-Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH và vào điểm T10  ở cổng TTĐT

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- Sinh hoạt chuyên môn lúc 13 giờ 30.

      + Thao giảng: Tiết 1: Thầy Thu

                          Tiết 2: Thầy Tùng

       + Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 10.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2.

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG và học sinh giải anh văn qua mạng.

- Dự giờ thương xuyên Thầy Lành tiết 3 sáng thứ 7.

- GV được phân công tham gia các cuộc thi Elearning,....chuẩn bị ý tưởng để tham gia.

 III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút.

- Tham dự Dại hội liên đội: GVCN và mỗi lớp 3 đại biểu tham dự

- Chuẩn bị tiết sinh hoạt để ban giám hiệu dự giờ

 

 

Các tin khác