Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:11 10/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 )

                                                      KẾ HOẠCH TUẦN 11

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng cho nhà trường.

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 8

-Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH và vào điểm T10  ở cổng TTĐT

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- Sinh hoạt chuyên môn lúc 13 giờ 30.

      + Thao giảng: Tiết 1: Thầy Thu

                          Tiết 2: Thầy Tùng

       + Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 10.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2.

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG và học sinh giải anh văn qua mạng.

- Dự giờ thương xuyên Thầy Lành tiết 3 sáng thứ 7.

- GV được phân công tham gia các cuộc thi Elearning,....chuẩn bị ý tưởng để tham gia.

 III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút.

- Tham dự Dại hội liên đội: GVCN và mỗi lớp 3 đại biểu tham dự

- Chuẩn bị tiết sinh hoạt để ban giám hiệu dự giờ

 

 

Các tin khác