Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:51 08/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 8

                                                                                   (Từ 8/10- 13/10/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

3

Thực hiện chương trình tuần 7,8

Giáo viên cả tổ

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

6

 GV nộp kế hoạch các nhân và kế hoạch BDTX

Giáo viên tổ            

                      02/10

7

Thực hiện đồng phục đầu tuần theo công văn

Giáo viên tổ

 8/10

8

Thứ 5 đại hội chi đội và liên đội

Giáo viên chủ nhiệm

               11/10

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

 

10

Vào điểm tháng 10

 
 
Các tin khác