Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:51 08/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 8

                                                                                   (Từ 8/10- 13/10/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

3

Thực hiện chương trình tuần 7,8

Giáo viên cả tổ

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 8/10- 13/10/ 2018)

6

 GV nộp kế hoạch các nhân và kế hoạch BDTX

Giáo viên tổ            

                      02/10

7

Thực hiện đồng phục đầu tuần theo công văn

Giáo viên tổ

 8/10

8

Thứ 5 đại hội chi đội và liên đội

Giáo viên chủ nhiệm

               11/10

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

 

10

Vào điểm tháng 10

 
 
Các tin khác