Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:34 07/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

Thực hiện tuần 8

Lên lịch báo giảng

Kiểm tra nề nếp học sinh

Thao giảng

T Lành, T Tùng

Kiểm tra chuyên đề

C Nam

Cập nhật thông tin cá nhân

Các tin khác