Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:39 13/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 42 năm 2014, từ 13/10/2014 đến 19/10/2014 )

                               KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình tuần 8,9

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và  ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời (thứ 3, ngày 15/10/2014) tổ kiểm tra

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém

- Tăng cường cho học sinh giảng Anh văn trên mạng và hùng biện tiếng anh.

- Sinh hoạt chuyên môn (13h00, ngày 16/10/2014). Thao giảng:

       + Tiết 1: Cô N. Tâm

- Dự giờ thường xuyên T. Tùng (tiết 3, chiều thứ 7)

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính tháng 9,10 và cổng TTĐT

- GV tự học BDTX nội dung 1-2 và môdun 19.

- GV tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- GV nộp đề kiểm tra chung cho tổ lưu trữ.

Các tin khác