Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:57 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

                                                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 9

                                                                                   (Từ 15/10- 20/10/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 15/10- 20/10/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 15/10- 20/10/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 8,9

Giáo viên cả tổ

Từ 15/10- 20/10/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 15/10- 20/10/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 15/10- 20/10/ 2018

6

Kiểm tra hồ sơ giáo án

Giáo viên tổ         

                      18/10

7

Tuyên truyền ATGT

Giáo viên tổ + học sinh

                  18/10

8

Thứ 5 học thời khóa biểu chiều thứ 7

Giáo viên bộ môn

               18/10

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

 

10

11

Vào điểm tháng 10

 Tọa đàm 20/10

giáo viên tổ

 
20/10

Các tin khác