Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:02 18/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 )

Lên lịch báo giảng

Tổ

Vào điểm sổ chính

Tổ

Bồi dưỡng HSG

Gv Tiếng Anh

Chiều thứ 5 áp dụng TKB

Chiều thứ 7

Toàn trường

Thao giảng

Cô Nga

13g15 ngày 19/10

Tọa đàm ngày PNVN

15g 19/10

Các tin khác