Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 17:00 20/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014 )

                       KẾ HOẠCH TUẦN 10

- Thực hiện chương trình tuần 10

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và  ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời (thứ 3, ngày 21/10/2014) tổ kiểm tra

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém

- Tăng cường cho học sinh giảng Anh văn trên mạng và hùng biện tiếng anh.

-GV đăng ki thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính tháng 10 và cổng TTĐT

- GV tự học BDTX nội dung 1-2 và môdun 19.

- GV tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- GV nộp đề kiểm tra chung cho tổ lưu trữ.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án tháng 10.

Các tin khác