Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:40 24/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )

                                         KẾ HOẠCH TUẦN 13

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

- GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh đến trường.

- Báo cáo số lượng cho nhà trường.

II DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 9,10

- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH kịp thời

- Vào điểm sổ chính T10 và cổng TTĐT để ban giám hiệu kiểm tra ngày 29/10

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG và học sinh giải anh văn qua mạng.

- Dự giờ thương xuyên:  - Cô N Tâm tiết 2 sáng thứ 5

- GV được phân công tham gia các cuộc thi Elearning,....chuẩn bị ý tưởng để tham gia.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm: GV anh văn lúc 13g30 ngày 27/10 tại trường THCS Đặng Hữu Phổ

- Hộp hội đồng lúc 9 giờ 10 phút ngày 27/10

 III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút

- ổn định nề nếp và duy trì số lượng ở các lớp.