Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:40 24/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )

                                         KẾ HOẠCH TUẦN 13

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

- GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh đến trường.

- Báo cáo số lượng cho nhà trường.

II DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 9,10

- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH kịp thời

- Vào điểm sổ chính T10 và cổng TTĐT để ban giám hiệu kiểm tra ngày 29/10

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG và học sinh giải anh văn qua mạng.

- Dự giờ thương xuyên:  - Cô N Tâm tiết 2 sáng thứ 5

- GV được phân công tham gia các cuộc thi Elearning,....chuẩn bị ý tưởng để tham gia.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm: GV anh văn lúc 13g30 ngày 27/10 tại trường THCS Đặng Hữu Phổ

- Hộp hội đồng lúc 9 giờ 10 phút ngày 27/10

 III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút

- ổn định nề nếp và duy trì số lượng ở các lớp.

 

 

Các tin khác