Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:07 23/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 10

                                                                                   (Từ 22/10- 28/10/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 22/10- 28/10/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 22/10- 28/10/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 9,10

Giáo viên cả tổ

Từ 22/10- 28/10/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 22/10- 28/10/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 22/10- 28/10/ 2018

6

Thao giảng + SH cm tổ

Cô Nga        

                      25/10

7

Tập múa hát sân trường

Giáo viên chủ nhiệm+ học sinh

                  25/10

8

Vào điểm sổ và cổng thông tiin

Giáo viên bộ môn

               18/10

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

 

10

Họp tổ chủ nhiệm: bàn KHđội 20/1

GVCN

 
25/10

 
Các tin khác