Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:07 21/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2019, từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 )

Thực hiện tuần 10

Tổ

Lên lịch báo giảng

Tổ

Rung chuông vàng và thi vẽ tranh

Giáo viên và học sinh

Chiều thứ 3

Họp hội đồng

gv

Chiều thứ 5

Dự giờ chuyên đề

Cô Nga

Tiết 5 lớp 9/2 ngày thứ 7

Các tin khác