Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:07 21/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2019, từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 )

Thực hiện tuần 10

Tổ

Lên lịch báo giảng

Tổ

Rung chuông vàng và thi vẽ tranh

Giáo viên và học sinh

Chiều thứ 3

Họp hội đồng

gv

Chiều thứ 5

Dự giờ chuyên đề

Cô Nga

Tiết 5 lớp 9/2 ngày thứ 7

Các tin khác