Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:21 28/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 44 năm 2012, từ 29/10/2012 đến 04/11/2012 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Thực hiên chương trình tuần 11

- GV vào điểm sổ chính và cổng thông tin điện tử

- GV lên lịch báo giảng trên trang web

- Tiếp tục thanh tra toàn diện thầy Tùng: Tiết 2 sáng thứ 3

- Dự giờ thường xuyên Cô Nga: Tiết 2 sáng thứ 6

- GVCN nộp sổ chủ nhiệm, mẩu PT và sổ điểm chính cho BGH kiểm tra ngày 31/10/2013

- GV chậm chương trình có kế hoạch dạy bù

- Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG và giải Anh văn qua mạng

Các tin khác