Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:11 27/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

                      KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình tuần 10- 11

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời (thứ 3, ngày 28/10/2014) tổ kiểm tra

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,2 và mô đun 19

- Họp hội đồng sư phạm (14h00, ngày 30 tháng 10)

Các tin khác