Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 02:36 01/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2016, từ 31/10/2016 đến 06/11/2016 )

                                                     KÊ HOẠCH TUẦN 14

I. Số lượng:

- Ôn định và duy trì số lượng ở các lớp 8/3; 34/22, 29/11

- GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh đến trường.

- Báo cáo số lượng cho nhà trường.

II DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 11

- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH kịp thời

- Vào điểm sổ chính T11 và cổng TTĐT THÁNG 11

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG và học sinh giải anh văn qua mạng.

- Dự giờ thương xuyên:  

- GV được phân công tham gia các cuộc thi Elearning,....chuẩn bị ý tưởng để tham gia.

- Hộp hội đồng lúc 13 giờ 00 phút ngày 03/11

 III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 11:

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút

- ổn định nề nếp và duy trì số lượng ở các lớp.

 

 

Các tin khác