Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:49 29/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

                                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 11

                                                                                   (Từ 29/10- 04/11/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 29/10- 04/11/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 29/10- 04/11/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 10,11

Giáo viên cả tổ

Từ 29/10- 04/11/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 29/10- 04/11/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 29/10- 04/11/ 2018

6

Họp liên tịch+họp HĐSP

Giáo viên cả tổ

                     01 /11

7

Dự đại hội Hội chữ thập đỏ

Giáo viên chủ nhiệm+ học sinh

01 /11

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 29/10- 04/11/ 2018

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Nga,

 01,02 /11

10

Kiểm tra hồ sơ giáo án

GV bộ môn

 01,02 /11

11

giáo viên đăng kí thi gvg cấp trường

Thầy Tung, Cô Nam

Từ 29/10- 04/11/ 2018

12

     
Các tin khác