Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:49 29/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

                                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 11

                                                                                   (Từ 29/10- 04/11/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 29/10- 04/11/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 29/10- 04/11/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 10,11

Giáo viên cả tổ

Từ 29/10- 04/11/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 29/10- 04/11/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 29/10- 04/11/ 2018

6

Họp liên tịch+họp HĐSP

Giáo viên cả tổ

                     01 /11

7

Dự đại hội Hội chữ thập đỏ

Giáo viên chủ nhiệm+ học sinh

01 /11

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 29/10- 04/11/ 2018

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Nga,

 01,02 /11

10

Kiểm tra hồ sơ giáo án

GV bộ môn

 01,02 /11

11

giáo viên đăng kí thi gvg cấp trường

Thầy Tung, Cô Nam

Từ 29/10- 04/11/ 2018

12

     
Các tin khác