Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:31 28/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019 )

Lên lịch báo giảng

Tổ

 thứ 2

Vào sổ điển chính

Tổ

 

Kế hoạch BDTX

Tổ

 

Dự giờ cô Yến

tt

Thứ 3

Chuẩn bị ngoại khóa

Thể dục

 

Chuyên môn cụm

Gv tiếng Anh

Thứ 5

     
Các tin khác