Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:42 04/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2012, từ 05/11/2012 đến 11/11/2012 )

               TUẦN 13

    (Từ 04/11 đến 9/11/2013)

1/Số lượng:

 - Ổn định và duy trì số lượng các lớp.

 - GVCN báo cáo số lượng vào ngày o6/11/2013

2/ Dạy và học:

 - Thực hiện chương trình tuần 11,12.

(GV nào chậm cần có kế hoạch dạy bù ).

- Giáo viên vào điểm tháng 10,11.

- Thứ Năm (07/11/2013):

+ Họp Liên Tịch lúc 10g 15: ( TT,TP).

+ Họp Hội đồng Sư Phạm tháng 11 lúc 13g.( toàn thể GV).

+ Sinh hoạt tổ chuyên môn: lúc 14g 30.

       (đăng kí dự thi GVG Trường và phân công ra đề thi học ki I)

- Đăng kí thi GVG Trường (Từ 11/11 đến 19/11/2014)

- GV nộp đề kiểm tra và đề kiểm tra chung cho chuyên môn.

- Tổ trưởng nộp kế hoạch cho BGH duyệt.

3/ Hoạt động khác:

- GVCN triển khai chủ điểm tháng 11: Kính yêu thầy cô

- Triển khai các hoạt động chào mừng 20/11: Thi vở sạch chữ đẹp, Vẽ tranh,

Thi văn nghệ.

Các tin khác