Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:06 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

                         KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Thực hiện chương trình tuần 11- 12

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời ( sáng thứ 3 tổ kiểm tra)

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT

- Tăng cường bồi dưỡng HSG và phụ đạo h/s yếu: GVAV

- Lập danh sách HS thi hùng biện tiếng anh và thi IOE, lên kế hoạch, tăng cường đôn đốc HS giải xong vòng Huyện trước 29/11.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ:  (13h00, ngày 06/11)

                + Thao giảng: Thầy Thu

- Chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp trường ( 10/11 – 18/11): Cô Nam, Cô Nga, Thầy Tùng.

                     ( báo tiết dạy, lớp, tên bài cho TT ngày 6/11)

-  Tiếp tục BDTX nội dung 1;2 và mô đun 19

Các tin khác