Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:06 03/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

                         KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Thực hiện chương trình tuần 11- 12

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời ( sáng thứ 3 tổ kiểm tra)

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT

- Tăng cường bồi dưỡng HSG và phụ đạo h/s yếu: GVAV

- Lập danh sách HS thi hùng biện tiếng anh và thi IOE, lên kế hoạch, tăng cường đôn đốc HS giải xong vòng Huyện trước 29/11.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ:  (13h00, ngày 06/11)

                + Thao giảng: Thầy Thu

- Chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp trường ( 10/11 – 18/11): Cô Nam, Cô Nga, Thầy Tùng.

                     ( báo tiết dạy, lớp, tên bài cho TT ngày 6/11)

-  Tiếp tục BDTX nội dung 1;2 và mô đun 19

Các tin khác