Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:51 07/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018 )

                                                                                           KẾ HOẠCH TUẦN 12

                                                                                   (Từ 05/11- 10/11/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 05/11- 10/11/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 05/11- 10/11/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 11,12

Giáo viên cả tổ

Từ 05/11- 10/11/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 05/11- 10/11/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 05/11- 10/11/ 2018

6

Thi rung chuông vàng

Giáo viên chủ nhiệm+ học sinh

                     8 /11

7

Dự giờ tiết dạy ATGT

 Thanh Tâm

                      08/11

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 05/11- 10/11/ 2018

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Nga,

Từ 05/11- 10/11/ 2018

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 1

GV bộ môn

Từ 05/11- 10/11/ 2018

11

giáo viên đăng kí thi gvg cấp trường

Thầy Tung, Cô Nam

Từ 05/11- 10/11/ 2018

12

     

Các tin khác