Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:30 10/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

Lên lịch báo giảng tuần 12,13,14

Tổ

Đăng ký tiết dạy thi GVG cấp trường

t. Thu

BDTX nội dung 1

gv

Họp liên tịch

tt

Thứ 5

Họp hội đồng

Tổ

Cô Yến công tác

Chiều thứ 5 áp dụng TKB thứ 6

BDHSG

t. Thu, C .Nga

Các tin khác