Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:17 11/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 46 năm 2012, từ 12/11/2012 đến 18/11/2012 )

        KẾ HOACH TUẦN 14

- Thực hiện chương trình tuần 13.

- Lên lịch báo giảng ở trang web.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG, và phụ đạo HS yếu kém.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT.

- Kiểm tra đề chung Anh văn khối 9

- Họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn

- GV có kế hoạch dạy bù  kịp chương trình theo quy định.

- GV lên lịch báo giảng kịp thời và để đúng nơi quy định.

- Chủ nhật dạy bù thời khóa biểu thứ 6

- Thi giáo viên dạy giỏi chào mừng 20/11:

        + Cô N Tâm: tiết 2 sáng 12/11

        + Cô T Tâm: tiết 4 sáng 12/11

GVCN các lớp 6/1,7/1,7/2:

  - Thi vỡ sạch chữ đẹp: chiều 14/11

  - Thi văn nghệ:  chiều 18/11

Các tin khác