Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:47 11/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014 )

         KẾ HOẠCH TUẦN 13

- Thực hiện chương trình tuần 12- 13

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời ( sáng thứ 3 tổ kiểm tra)

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT

- Tăng cường bồi dưỡng HSG và phụ đạo h/s yếu: GVAV

- Lập danh sách HS thi hùng biện tiếng anh và thi IOE, lên kế hoạch, tăng cường đôn đốc HS giải.

- Thi giáo viên giỏi cấp trường ( 10/11 – 18/11): Cô Nam, Cô Nga, Thầy Tùng, Cô T Tâm.

- Ra đề cương học ki I:                                         

          + AV: K6: Cô Vinh

           +  AV : k 7,9: Thầy Thu

           + AV K8: Cô Nga

-  Ra đề thi học ki I:

          + AV: K6: Cô Vinh

           +  AV : k 7,9: Thầy Thu

           + AV K8: Cô Nga

-  Tiếp tục BDTX nội dung 1;2 và mô đun 19

Các tin khác