Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:22 12/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 46 năm 2017, từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 )

Tuần 13 (từ ngày 13/11-19/11/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần  12 (HKI)

- GV chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

- Họp liên tịch và hội đồng sư phạm.

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạc

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có             

- GV thi giáo viên giỏi cấp trường: Cô Như Tâm, Cô Yến

- Kiểm tra hồ sơ tháng 11 (16/11)

- Thao giảng: Cô Thanh Tâm, Cô Nam

- Tiếp tục học BDTX nội dung 2: Nhiệm vụ năm học 2017-2018

- Vào điểm sô điểm chính và cổng TTĐT

- GV tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dựng CNTT

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: "Chăm ngoan học giỏi"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

- Tham gia thi văn nghệ 20/11

Các tin khác