Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:29 12/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 13

                                                                                   (Từ 12/11- 18/11/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 12/11- 18/11/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 12/11- 18/11/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 12,13

Giáo viên cả tổ

Từ 12/11- 18/11/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 12/11- 18/11/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 12/11- 18/11/ 2018

6

Thứ 5 dạy thời kháo biểu thứ 7

Giáo viên chủ nhiệm+ học sinh

                     15 /11

7

Dự tọa đàm 20/11 tại UBND chiều thứ 7

 Thanh Tâm

                      1711

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 12/11- 18/11/ 2018

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Nga,

Từ 12/11- 18/11/ 2018

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 1

GV bộ môn

Từ 12/11- 18/11/ 2018

11

giáo viên thi gvg cấp trường

Cô Nam

Từ 12/11- 18/11/ 2018

12

 Dạy chủ đề  Co Thanh Tâm  15/11

Các tin khác