Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:28 28/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2019, từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 )
TUẦN 13

Thực hiện tuần 13

   

Lên lịch báo giảng

   

Thi GVG cấp trường

t. Thu

 

Dự chuyên đê

c. Nam

 
 VÀO ĐIỂM THÁNG 11  TỔ  
 BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN  TỔ  
     
Các tin khác