Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:20 18/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 47 năm 2012, từ 19/11/2012 đến 25/11/2012 )

         KẾ HOACH TUẦN 15

- Thực hiện chương trình tuần 14.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG, và phụ đạo HS yếu kém.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT.

- GV có kế hoạch dạy bù  kịp chương trình theo quy định.

- GV lên lịch báo giảng kịp thời và để đúng nơi quy định.

- Chủ nhật dạy bù thời khóa biểu thứ 6 (24/11/2013)

- Kiểm tra đề chung : Sáng 22/11 : Kiểm tra đề chung môn Avăn 9

- Tiếp tục thi giáo viên dạy giỏi chào mừng 20/11:

        + Thầy Thu: Tiết 3 chiều 19/11/2013

GVCN các lớp 6/1,7/1,7/2:

 - Thi văn nghệ:  chiều 21/11/2013

Các tin khác