Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:05 13/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

                                        KẾ HOẠCH TUẦN 15

I. Số lượng:

- Ôn định và duy trì số lượng ở các lớp 8/3; 34/22, 29/11

- GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh đến trường.

- Báo cáo số lượng cho nhà trường.

II DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH kịp thời

- Vào điểm sổ chính T11 và cổng TTĐT THÁNG 11

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG và học sinh giải anh văn qua mạng  

- GV được phân công tham gia các cuộc thi chuẩn bị ý tưởng để tham gia.

- Chuyên đề cụm ở trương Đặng Dung: Mỹ Thuật, Thể Dục

- Thanh tra toàn diện cô Nam: Tiết 2 chiều thứ tư, tiết 2 sáng thứ 7.

 III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo.

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút

- ổn định nề nếp và duy trì số lượng ở các lớp.

 

 

Các tin khác