Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:05 28/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 14

                                                                                   (Từ 19/11- 25/11/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giá