Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:05 28/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 )

                                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 14

                                                                                   (Từ 19/11- 25/11/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 19/11- 25/11/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 19/11- 25/11/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 12,13

Giáo viên cả tổ

Từ 19/11- 25/11/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 19/11- 25/11/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 19/11- 25/11/ 2018

6

Thứ 5 sinh hoạt chuyên môn trương + Tổ chuyên môn

Giáo viên tổ

                     22 /11

7

Văn nghệ chào mừng 20/11

Giáo viên chủ nhiệm + HS

                      2011

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 19/11- 25/11/ 2018

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Nga,

Từ 19/11- 25/11/ 2018

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 1

GV bộ môn

Từ 19/11- 25/11/ 2018

11

giáo viên thi gvg cấp trường

Cô Nam

Từ 19/11- 25/11/ 2018

12

 GV chuẩn bi GA dạy chuyên đề  Co Như Tâm, T Tùng  15/11

Các tin khác