Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:32 28/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2019, từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 )
TUẦN 14

Thực hiện tuần 14

   

Lên lịch báo giảng

 

Thứ 2

Thi GVG cấp trường

t. Thu

 

Dự chuyên đê

c. Yến

 

Tọa đàm 20/11

Trường

20/11

Ngoại khóa bóng đá

Tổ

21/11

Thi cắm hoa

Trường

20/11

Các tin khác