Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 21:49 24/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 48 năm 2012, từ 26/11/2012 đến 02/12/2012 )

                    KẾ HOẠCH TUẦN 16

- Thực hiện chương trình tuần 14-15.

- Lên lịch báo giảng ở trang web.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG, và phụ đạo HS yếu kém.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT.

- Nộp bài kiểm tra chung và đề cho chuyên môn.

- Sinh hoạt chuyên môn: 13g00 ngày 28/11/2013

- GV có kế hoạch dạy bù  kịp chương trình theo quy định.

- GV lên lịch báo giảng kịp thời và để đúng nơi quy định.

- Thanh tra toàn diện Thầy Thu: Tiết 2 chiều thứ 3 (26/11/2013)

- Thao giảng: Thầy Tùng

- Kiểm tra hồ sơ tổ viên (28/11/2013)

- GV Anh văn nộp đề cương và đề thi học ki 1 cho tổ duyệt vào ngày 28/11/2013

Các tin khác