Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:31 24/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014 )

                    KẾ HOẠCH TUẦN 12

 - Thực hiện chương trình tuần 14- 15

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,2 và mô đun 19

- Giáo viên nộp đề thi, đề cương ôn tập HKI cho chuyên môn chậm nhất ngày 29/11

- Thanh tra chuyên đề cô Nam: tiết 3 sáng thứ 5 lớp 8/3

- Kiểm tra hồ sơ tháng 11 (Sáng 25; 27/11)

- Thi IOE cấp trường ngày 29/11

Các tin khác