Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:12 28/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

                                                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 15

                                                                                   (Từ 26/11- 02/12/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 26/11- 02/12/ 2018)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 26/11- 02/12/ 2018)

3

Thực hiện chương trình tuần 14,15

Giáo viên cả tổ

Từ 26/11- 02/12/ 2018)

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 26/11- 02/12/ 2018)

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 26/11- 02/12/ 2018)

6

Thứ 5 sinh hoạt chuyên môn cụm trương

Giáo viên 

                     29 /11

7

Thao giảng

Thầy Thu, Cô Yến

                      29/11

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 26/11- 02/12/ 2018)

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Nga,

Từ 26/11- 02/12/ 2018)

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 1

GV bộ môn

Từ 26/11- 02/12/ 2018)

11

giáo viên dạy chuyên đề cụm

Cô Như Tâm

 

12

 Tiếp tục TTTD  T Tùng  28/11

Các tin khác