Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:40 28/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )
TUẦN 15

Thực hiện tuần 15

Tổ

Lên lịch báo giảng

Tổ

Thứ 2

Ra đề thi HSG

t. Thu, C. Nga

Thao giảng

Cô Nam

Cô Tâm

 Cô Yến

Thứ 3

 thứ 6

thứ 7

Đề cương ôn tập

Tổ

Nộp đề kiểm tra định kỳ

Tổ

Ngoại khóa RCV

Trường

30/11

Các tin khác