Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:31 02/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 49 năm 2012, từ 03/12/2012 đến 09/12/2012 )

                   KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 15-16.

- Lên lịch báo giảng ở trang web.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG, và phụ đạo HS yếu kém.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT.

- Nộp bài kiểm tra chung và đề cho chuyên môn.

- Họp hội đồng sư phạm lúc 13g30 ngày 05/12/2013

- Họp liên tịch lúc 08 ngày 03/12/2013

- GV có kế hoạch dạy bù  kịp chương trình theo quy định.

- GV lên lịch báo giảng kịp thời và để đúng nơi quy định.

- Thanh tra toàn diện Thầy Lành

-Thanh tra chuyên đề Cô Như Tâm

-Nộp đề cương, đề thi HKI cho chuyên môn chậm nhất 05/12

- GVCN báo cáo số lượng cho giáo vụ ngày 06/12

Các tin khác