Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:35 01/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014 )

                                KẾ HOẠCH TUẦN 16

- Thực hiện chương trình tuần 15- 16

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,2 và mô đun 19

- Giáo viên nộp đề thi, đề cương ôn tập HKI cho tổ trưởng

- Họp hội đồng sư phạm (14h00, ngày 4/12)

- TT thanh tra chuyên đề: Cô Nam sáng thứ 4 kiểm tra hồ sơ giáo án.

 

 

Các tin khác