Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:23 13/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 )

    KẾ HOẠCH TUẦN 17

I. Số lượng:

- Ôn định và duy trì số lượng ở các lớp 8/3; 34/22, 29/11

- GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh đến trường.

- Báo cáo số lượng cho nhà trường.

II DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 17

- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH kịp thời

- Các môn không thi theo kế hoạc của phong tiến hành ôn tập thi.

- GV được phân công thi KHKT và liên môn hoàn thành để tham gia thi.

- Vào điểm sổ chính T12 và cổng TTĐT THÁNG 12

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên mô đun 31

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG.

- GV được phân công tham gia các cuộc thi chuẩn bị ý tưởng để tham gia.

- Thi IOE cấp trường ngay 10/12/2016

- Chiều thứ tư thi rung chuông vàng

- chiều thứ năm học thời khóa biểu thư 4.

- Nộp đề kiểm tra và đề 1 tiết và bài để lưu trữ.

 III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồn.

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút

- ổn định nề nếp và duy trì số lượng ở các lớp.

 

 

Các tin khác