Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:14 06/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 )

Tuần 16(từ ngày 04/112-9/12/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần  14,15,16 (HKI)

- GV chậm chương trình có kế hoạch d,ạy bù.

- Sinh hoạt chuyên môn lúc 12g45p ngày 7/12

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạc

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có             

- Tiếp tục học BDTX nội dung 1

- Tham gia thi Rung chuông vàng lúc 14g30 ngày 7/12

- Vào điểm sô điểm chính và cổng TTĐT

- GV tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dựng CNTT

3 Các hoạt động khác.

- Thi đua chào mừng ngày 22/12

- Thực hiện theo chủ điểm: "Uống nước nhớ nguồn"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

- Tham gia thi Rung chuông vàng lúc 14g30 ngày 7/12

Các tin khác