Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:23 08/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

                                                                                    KẾ HOẠCH TUẦN 16

                                                                                   (Từ 03/12- 9/12/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 03/12- 9/12/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 03/12- 9/12/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 15,16

Giáo viên cả tổ

Từ 03/12- 9/12/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 03/12- 9/12/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 03/12- 9/12/ 2018

6

Thứ 5 họp hội đồng trường

Giáo viên 

                     06 /12

7

Thanh tra toàn diện

Thầy Tùng, Cô Nam, Cô Nga

Từ 03/12- 9/12/ 2018

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 03/12- 9/12/ 2018

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Nga,

Từ 03/12- 9/12/ 2018

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 1

GV bộ môn

Từ 03/12- 9/12/ 2018

11

Tập huấn tại phòng

Cô T Tâm, Cô Yến

 05,06/12

12

 các môn không thi tập trung GV nộp kế hoạch và tiến hành cho thi theo kế hoạch  Cô Nam, Cô Như Tâm, Thầy Tùng, Thầy Lành, Thầy Đức

Từ 03/12- 9/12/ 2018Các tin khác