Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:16 18/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 5 năm 2013, từ 28/01/2013 đến 03/02/2013 )

                  HẾ HOẠCH TUẦN 5

- Thực hiện chương trình tuần 23, 24

 - Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học

- Thanh tra chuyên đề Thầy Tùng: tiết 2 sáng thứ 3 lớp 8/2

- Dự giờ thường xuyên Thầy Thu: Tiết 2, sáng thứ 5 lớp 8/1

- Tập huấn phòng máy HICLASS môn Tiếng Anh do công ty Hitec phụ trách

                     TP: Giáo viên Anh văn: 9 giờ ngày 20/02/2014

- Tăng cương công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dương hs giỏi khối 6,7,8

Các tin khác