Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:30 01/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

Tuần 27(từ ngày 29/01-04/002/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 21,22(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 34.

- Họp hội đồng lúc 10g 30 ngày 01/02/2018

   - Nộp bản đăng kí đồ dùng dạy học.

- Sinh hoạt chuên môm cụm: Thầy Tùng, Cô Như Tâm

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Mừng Đảng Mừng Xuân "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện kế hoạch nhỏ

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

-Thi văn nghệ: 03/02/2018

- HS và GV kí cam kết.

Các tin khác