Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:30 01/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

Tuần 27(từ ngày 29/01-04/002/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 21,22(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 34.

- Họp hội đồng lúc 10g 30 ngày 01/02/2018

   - Nộp bản đăng kí đồ dùng dạy học.

- Sinh hoạt chuên môm cụm: Thầy Tùng, Cô Như Tâm

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Mừng Đảng Mừng Xuân "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện kế hoạch nhỏ

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

-Thi văn nghệ: 03/02/2018

- HS và GV kí cam kết.

Các tin khác