Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:51 15/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2019, từ 28/01/2019 đến 03/02/2019 )

                                                                                HOẠCH TUẦN 27

                                                                             (Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 4 HK2

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

5

Nộp thiết bị dạy học HK2

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

7

 Báo cáo Moudul 38

Giáo viên cả tổ

    (Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi huyện 

Thầy Thu, Cô nga

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

  (Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

11

Chiều thứ 5 Họp hội đồng

Giáo viên cả tổ

   Ngày 31/01

12

Thứ 6 : Lao động,  nghĩ Tết

Toàn trường

   Ngày 01/02/2019

13

 Nghỉ tết Nguyên đáng từ 01/2 đến 10/2

Toàn trường

  

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ : ngày 28 tháng 1 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác