Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:51 15/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2019, từ 28/01/2019 đến 03/02/2019 )

                                                                                HOẠCH TUẦN 27

                                                                             (Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 4 HK2

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

5

Nộp thiết bị dạy học HK2

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:39

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

7

 Báo cáo Moudul 38

Giáo viên cả tổ

    (Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

9

Bồi dưỡng học sinh  giỏi huyện 

Thầy Thu, Cô nga

(Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

  (Từ  28 /1- 3/2/ 2019)

11

Chiều thứ 5 Họp hội đồng

Giáo viên cả tổ

   Ngày 31/01

12

Thứ 6 : Lao động,  nghĩ Tết

Toàn trường

   Ngày 01/02/2019

13

 Nghỉ tết Nguyên đáng từ 01/2 đến 10/2

Toàn trường

  

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ : ngày 28 tháng 1 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác