Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:44 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2020, từ 27/01/2020 đến 02/02/2020 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 24 (Từ  30 /01- 2/02/ 2020) 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng

GVCN

 (Từ  30 /01- 2/02/ 2020)

2

Ổn định nề nếp

GVCN

(Từ  30 /01- 2/02/ 2020)

3

Thực hiện chương trình  tuần 20 ( tuần 2 HK2)

Giáo viên cả tổ

(Từ  30 /01- 2/02/ 2020)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  30 /01- 2/02/ 2020)

5

Bồi dưỡng  học  sinh giỏi huyện

T THU, C NGA

(Từ  30 /01- 2/02/ 2020)

6

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

(Từ  30 /01- 2/02/ 2020)

7

 Hoàn thành  học bạ

 Giáo viên cả tổ

Trước ngày 5/ 2 /2020

8

  Ngày 30/ 01 /2020 học sinh đi học lại ( mồng 6 tết )

Giáo viên đi dạy

  Ngày 30/ 01 /2020

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 2 : Hoạt động học tập của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  01/02/ 2020)

                 

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  30  tháng 01 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác