Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:27 03/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2021, từ 01/02/2021 đến 07/02/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 21

(Từ ngày 1 /02 đến ngày 7/02/ 2021)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng trước Tết

GVCN

Trong tuần

2

Ổn định nề nếp

GVCN

Trong tuần

3

Thực hiện chương trình  tuần  20

Giáo viên cả tổ

Trong tuần

4

Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Đầu tuần

5

Lên danh sách học sinh học BD

Giáo viên tiếng Anh

Đầu tuần

6

Thi vẽ về  phòng chống đuối nước

GVCN và HS

Thứ 3 chấm

7

Thi ATGT

Giáo viên cả tổ

Hạn cuối đến hết ngày 6/2

8

Tham gia RCV

Giáo viên cả tổ

13g30 thứ 4

9

TKB thứ 4 đổi TKB thứ 5

Giáo viên cả tổ

 

10

 

Giáo viên cả tổ

 

       Nhận xét:

                                                         Quảng Thọ, ngày  01  tháng 21 năm 2021

                                                                                                                    Tổ trưởng

                                                                                                            

Các tin khác