Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 07 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:05 09/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 50 năm 2012, từ 10/12/2012 đến 16/12/2012 )

               kẾ HOẠCH TUẦN 18

  -  Ổn định và duy trì số lượng các lớp 6/1, 7/1, 7/2.

 - Thực hiện chương trình tuần 16,17(GV nào chậm cần có kế hoạch dạy bù ).

- GV lên lịch báo giảng ở trang web.

- Giáo viên vào điểm tháng 12.

- Thứ Năm (12/12/2013):

+ Thao giảng: Thầy Tùng. Lúc 13h00( toàn thể GV).

- Thanh tra chuyên đề: Thầy Lành: - Tiết 5 chiều thứ tư lớp 7/1

                                                  - Tiết 1 sáng thứ 5 lớp 7/2

- GV Anh văn dự chuyên đề cụm ở trường THCS Đặng Tất LÚC 13g 30

- Tăng cường sử dụng đồ dùng và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- Tăng cường dự giờ thường xuyên.

- GV nộp đề cương ôn tập và kiểm tra định kì nộp cho Tổ trưởng.(Trước 14/12)

- GV tăng cường phụ đạo và bồi dưỡng HS.

Các tin khác