Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 18:14 10/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014 )

                            KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 16- 17

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,2 và mô đun 19

- Chiều thứ Năm Sinh hoạt chuyên môn lúc (13h00, ngày 11/12).

- Nộp đề kiểm tra 1 tiết cho nhà trường

- GV anh văn tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh thi IOE và thi hùng biện tiếng anh

- Thanh tra chuyên đề cô Nam: hồ sơ, giáo án.

- Triển khai đề cương ôn tập cho học sinh và tiến hành cho thi các môn không tập trung.

Các tin khác