Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 18:14 10/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014 )

                            KẾ HOẠCH TUẦN 17

- Thực hiện chương trình tuần 16- 17

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Lên lịch báo giảng ở sổ và trang Web kịp thời 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém 

- Giáo viên vào điểm ở sổ chính và cổng TTĐT

- Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1,2 và mô đun 19

- Chiều thứ Năm Sinh hoạt chuyên môn lúc (13h00, ngày 11/12).

- Nộp đề kiểm tra 1 tiết cho nhà trường

- GV anh văn tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh thi IOE và thi hùng biện tiếng anh

- Thanh tra chuyên đề cô Nam: hồ sơ, giáo án.

- Triển khai đề cương ôn tập cho học sinh và tiến hành cho thi các môn không tập trung.

Các tin khác