Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 01:53 08/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

 I. Số lượng:

- Duy trì số lượng lớp 8-1, 8-2; 9-1. Báo cáo sĩ số vào thứ Hai hàng tuần. Cô Nga, Cô Thanh Tâm, Thầy Thu.

 II. Dạy – Học:

      1.Thực hiện chương trình: Tuần 16, 17

      2, Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh đảm bảo tiến độ chương trình.

      3,Tổ chức thi học kì I môn Tin, Nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, GDCD từ 07 đến 14/12.

      4, Triển khai đề cương ôn tập học kỳ I.

      5, Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 8, 9 theo kế hoạch.

      6, Thứ năm ngày 10/12/2015 họp Sinh hoạt chuyên môn

      7, Tổ tổ chúc thi giải anh văn quan mạng thứ 7 ngày 12/12

      8, Thanh tra toàn diện giáo viên cô Vinh

      9, Lên kế hoạch ở trang Web kịp thời . 

      10, Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và đăng ký mượn trả đầy đủ ở sổ đầy đủ. 

     11, Giáo viên vào điểm kịp thời.

     12, Tăng cường học BDTX theo kế hoạch modun 24.

     

Các tin khác