Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 01:53 08/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

 I. Số lượng:

- Duy trì số lượng lớp 8-1, 8-2; 9-1. Báo cáo sĩ số vào thứ Hai hàng tuần. Cô Nga, Cô Thanh Tâm, Thầy Thu.

 II. Dạy – Học:

      1.Thực hiện chương trình: Tuần 16, 17

      2, Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh đảm bảo tiến độ chương trình.

      3,Tổ chức thi học kì I môn Tin, Nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, GDCD từ 07 đến 14/12.

      4, Triển khai đề cương ôn tập học kỳ I.

      5, Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 8, 9 theo kế hoạch.

      6, Thứ năm ngày 10/12/2015 họp Sinh hoạt chuyên môn

      7, Tổ tổ chúc thi giải anh văn quan mạng thứ 7 ngày 12/12

      8, Thanh tra toàn diện giáo viên cô Vinh

      9, Lên kế hoạch ở trang Web kịp thời . 

      10, Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và đăng ký mượn trả đầy đủ ở sổ đầy đủ. 

     11, Giáo viên vào điểm kịp thời.

     12, Tăng cường học BDTX theo kế hoạch modun 24.

     

Các tin khác