Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:27 13/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 50 năm 2016, từ 12/12/2016 đến 18/12/2016 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 18

I. Số lượng:

- Ôn định và duy trì số lượng ở các lớp 8/3; 34/22, 29/11

- GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh đến trường.

- Báo cáo số lượng cho nhà trường.

II DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 18

- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH kịp thời

- Các môn không thi theo kế hoạc của phong tiến hành ôn tập thi.

- GV được phân công thi KHKT và liên môn hoàn thành để tham gia thi.

- Vào điểm sổ chính T12 và cổng TTĐT THÁNG 12

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap.

- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên mô đun 31

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG.

- Tiếp tục hoàn thiện bài thi liên môn cùng với gv địa.

-Tiến hành thi các môn không thi tập trung: GDCD, Họa, Thể dục, Nhạc.

- GV anh văn ra đề thi học sinh giỏi nộp vào nagyf 20/12

- Nộp đề kiểm tra và đề 1 tiết và bài để lưu trữ.

- Coi thi và chấm thi theo kế hoạch của phòng.

- GV coi thi chéo: cô Nga, Thầy Lành.

 III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồn.

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút

- ổn định nề nếp và duy trì số lượng ở các lớp.

 

 

Các tin khác