Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:19 10/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

                                                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 17

                                                                                   (Từ 10/12- 16/12/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 10/12- 16/12/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 10/12- 16/12/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 16,17

Giáo viên cả tổ

Từ 10/12- 16/12/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 10/12- 16/12/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 10/12- 16/12/ 2018

6

Thứ 5 họp chi bộ

Giáo viên 

                     13/12

7

Góp ý thanh tra toàn diện

Thầy Tùng, Cô Nam

    13/12

8

Vào điểm sổ và cổng thông tin

Giáo viên bộ môn

Từ 10/12- 16/12/ 2018

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Nga,

Từ 10/12- 16/12/ 2018

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 1

GV bộ môn

Từ 10/12- 16/12/ 2018

11

Tham gia các phong trào của Liên đội

GVCN+HS

 Từ 10/12- 16/12/ 2018

12

 các môn không thi tập trung GV nộp kế hoạch và tiến hành cho thi theo kế hoạch  Cô Nam, Cô Như Tâm, Thầy Tùng, Thầy Lành, Thầy Đức, cô Thanh Tâm

Từ 10/12- 16/12/ 201813

Đăng kí đề tài đổi mới PP ......

GV bộ môn

Từ 10/12- 16/12/ 2018

14

Cập nhật vắng vào sổ điểm chính

GV 

Từ 10/12- 16/12/ 2018

Các tin khác