Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:12 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17 (Từ  9 /12- 15/12/ 2019) 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng

GVCN cô Nga, cô Tâm, cô Nam

(Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh. GVCN nhắc học sinh không ăn quà vặt trong lớp , trong trường

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 17HKI

Giáo viên cả tổ

 (Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

5

 Bồi dưỡngHSG

Giáo viên cả tổ

(Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

6

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

 (Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

7

 Gv có kế hoạch dạy bù kịp thời

 Giáo viên cả tổ

 (Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

8

 Bồi dưỡng thường xuyên: Nội dung 1: Phát triển nghề nghiệp

Giáo viên cả tổ

 (Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

9

 Vào điểm tháng 12

Giáo viên cả tổ

 (Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

10

Hướng ứng phong trào tuần học tốt , tháng học tốt

Giáo viên cả tổ

 (Từ  9 /12- 15/12/ 2019)

11

Chiều thứ 5 :Họp hội đồng

Giáo viên cả tổ

Ngày  12/ 12/2019

12

Chiều thứ 5 : Sinh hoạt chuyên môn cụm

Giáo viên cả tổ

Ngày 12/ 12 / 2019

       

13

  Chuyên đề

Cô Yến

 

14

 Nộp bài kiểm tra định kì

Giáo viên

 (Từ  2/12- 8 /12/ 2019)

Nhân xét.....................................................................................................................................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  09 tháng 12 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

                                                                                                             Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác